ERP е съкращение от Enterprise Resource Planning (планиране на ресурсите на предприятието).

ЕРП се различава от Уеб сайтовете по това, че предоставя много по-голям брой инструменти с които да управлявате изцяло Вашия бизнес.

Продажби, счетоводство, планиране на производство, етикиране, видеонаблюдение, споделени файлове, вътрешна комуникация и много други модули.

Съгласно Общите условия на платформата за електронна търговия Magnolia Styles и в съответствие със Закона за защита на потребителите (ЗЗП), вие имате право да се откажете от закупените продукти в срок до 14 дни, считано от датата, на която сте получили стоките.