Използваме инструментите на най-големите компании които предлагат възможност за реклама. 

Използвайки инструментите на Google и Facebook inside ние ще можем да Ви предложим все по-добри бъдещи стратегии за постигането на най-добрия резултат от Вашите реклами и резултати в търсачките на Google, Bing и др.

Съгласно Общите условия на платформата за електронна търговия Magnolia Styles и в съответствие със Закона за защита на потребителите (ЗЗП), вие имате право да се откажете от закупените продукти в срок до 14 дни, считано от датата, на която сте получили стоките.