Като партньор на фондация "Дарители България", 20% от данъчната основа на всяка фактура, се даравя за лечение на деца!

Политика за поверителност

Събиране и обработка на лични данни

Личните данни са информация, която служи за Вашата идентификация, т.е. име, адрес, електронен и пощенски адрес, телефон, номер на банкова сметка, копие на лична карта, актуална снимка. Фирма Ай Ти Дев Про ЕООД под никаква форма няма да събира Ваши лични данни, освен необходимите за извършване на действия по играта.

Предоставяне на лични данни на 3-ти лица

Ай Ти Дев Про ЕООД не предоставя личните Ви данни на 3-ти лица.

Какви лични данни се изискват

Следните но, не задължително всички лични данни могат да бъдат събирани по време на използването на платформата и/или някои/всички продукти собственост на Ай Ти Дев Про ЕООД

Как съхраняваме Вашите данни

Всички лични данни, се съхраняват на подсигурени сървъри.

IP адресът на всеки посетител не се запазва, но се използва за предоставяне на статистически данни, чрез инструментите на Google аналити както и чат системата поставена в уеб системата.

Политика за изтриване на лични данни

Всички лични данни (запазени в базата данни на системата или на хартиен носител), могат да бъдат изтрити след молба изпратена на имейл: info@itdevpro.com