Като партньор на фондация "Дарители България", 20% от данъчната основа на всяка фактура, се даравя за лечение на деца!

ЕРП системи

Автоматизиране процеси

Години опит в разработката на специализирани - уеб софтуерни продукти чрез използването на облачни системи за съхранение и обработка на данни.

Ползите от ЕРП

ERP системата се състои от приложения за планиране на корпоративни ресурси ("ERP модули"), които разговарят помежду си и споделят база данни. Това означава, че можете да елиминирате информационните прегради между отделите и да имате единен източник на информация. Вашата система може да автоматизира основните ви бизнес процеси и да ви помогне да осигурите съответствие с нормативнате уредби, да намалите риска от загуби, бързо отчитане на сделки между клиенти или партньори - и още много други неща.

Какви модули може да включва

ERP системите обикновено включват приложения за счетоводство, човешки ресурси, CRM за продажби и управление на веригата за доставки. Но можете да комбинирате различни модули, за да отговаряте по-добре на вашите нужди. Например, можете да добавите ERP компоненти за електронна търговия, инвентаризация и управление на поръчки и изпълнение, видео наблюдение и други приложения свързани с конкретиката на Вашия бизнес